Why You Never See بازگشت بورس به مدار صعود با رشد ۶ هزار واحدی شاخص That really Works

ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سرزمین‌های جهان، با داشتن تمدن‌های باستانی و فرهنگی بسیار غنی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ جهان دارد. ایران که در زبان فارسی به نام «ایران زمین» یا «پارس» نیز شناخته می‌شود، در غرب آسیا و جنوب غربی قاره آسیا واقع شده و با مساحتی بالغ بر ۱۶۵۰۰۰۰ کیلومتر …

Why You Never See بازگشت بورس به مدار صعود با رشد ۶ هزار واحدی شاخص That really Works Read More »